pl english | polski | română

warunki
TMG Der Reisejoker GmbH, Kölner Straße 16, 42119 Wuppertal - TMG -

kontrakt

Umowa o świadczenie usług podróży lub zestaw usług turystycznych jest wyłącznie między organizatorem a klientem. TMG jedynie zawarcia niniejszej umowy

obowiazki TMG

TMG jest zobowiązana do delegowania spektakl zwiedzania przez klienta niezwłocznie do odpowiednich organizatorów i przesyła potwierdzenie rezerwacji do klienta natychmiast przyznane

rezygnacja

1. W przypadku odstąpienia klienta od umowy podróży dojrzewania opłat jest zróżnicowana w zależności od organizatorów tych lub TMG zapłacić. TMG jest zobowiązana do opłat dla operatora natychmiast przekazuje. 
2. Wysokość opłat w zależności od warunków odpowiednich promotor. 

odpowiedzialnosc

TMG nie ponosi odpowiedzialności za braki organizatora usług turystycznych. Problemy gwarancyjne przez klientów dotyczące wszelkich pojawiających się usterek w podróży kierowac bezpośrednio do odpowiednich organizatorow odpowiedzialnośc za treść stron trzecich miejsc, do których od strony TMG odnosi (np. poprzez hiperłącze, itp.), jest również wykluczone. Odpowiedzialność TMG, ponadto, w szczególności jego mediacji usług zależy od postanowień statutowych.

Linki do stron trzecich

Strona ta zawiera linki do innych witryn sieci Web, które pochodzą od innych operatorów. TMG nie ma żadnego wpływu na treść i projektowanie stron związanych, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za te strony.

Online-Beilegung von Streitigkeiten; Verbraucherstreitbeilegung

1. Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 hat die EU-Kommission eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten („OS-Plattform“) zwischen Unternehmen und Verbrauchern eingerichtet. Jedem Kunden, sofern er Verbraucher ist, ist es möglich, diese OS-Plattform im Falle von Streitigkeiten mit uns zu nutzen.
Diese ist unter folgenden Link erreichbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
2. Im Übrigen sind wir nicht bereit, wegen Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Postanowienia końcowe

1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków staną się nieważne lub zasady i warunki zawierają luki, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień nienaruszone. 
2. Stosunek umowny jest prawo Republiki Federalnej Niemiec. Jeśli klient w rozumieniu kodeksu handlowego, w przypadku wszystkich sporów Wuppertal jurysdykcji jak uzgodniono.